loading...
- - -
América Latina Portal Europeo
REDIAL Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina
CEISAL Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina
Referencia anterior

Caminhos e descaminhos no processo avaliativo nos estagios supervisionados nos cursos de pedagogia: uma açao reflexiva

Referencia siguiente
TesisSant’Anna, Ilza Martins. Caminhos e descaminhos no processo avaliativo nos estagios supervisionados nos cursos de pedagogia: uma açao reflexiva.  / Caminos y descaminos en el proceso evaluador en las prácticas supervisadas en los cursos de pedagogía: una acción reflexiva. Director: Zabalza Beraza, Miguel. 2008 Tesis doctorales. Univ. Santiago de Compostela.  Dep. Didáctica y Organización Escolar. 2008. Palabras claves:
Brasil
Educación

Resumen:

O estudo realizado analiza os procesos de supervisión e titoría nas prácticas realizadas polos estudiantes de seis carreiras das FAPA (Facultades Portoalegrenses) de Porto Alegre (Brasil): Pedagoxía, Letras, Historia, Matemáticas, Ciencias Contables e Administración. Trátase de analizar se existen diferentes patróns de organización do practicum (estagios supervisionados, na súa denominación) e cal é o impacto formativo que as prácticas exercen sobre a súa preparación. A tese estuda o papel da universidade como instancias formadora e necesaria conexión entre teoría e práctica na formación dos futuros profesionais. Durante os anos 2003 e 2004 realizáronse entrevistas, observacións e cuestionarios a alumnos, profesores, directivos académicos e empregadores. A análise dos datos levouse a cabo a través de "análise de contido" no caso das entrevistas e a través do paquete estadítico do SSPS no caso dos cuestionarios. A tese analiza catro aspectos concretos que constitúen as súas hipóteses de partida: 1: Que ideas teñen profesores e alumnos das diferentes titulacións estudadas sobre o practicum e a súa importancia para a formación? 2: Que é o que declaran ter aprendido durante as prácticas? 3: Baixo que enfoques orientan aos seus estudantes os supervisores de prácticas das diferentes titulacións? 4: Como se desenvolve a competenecia reflexiva durante o período de prácticas?

Otras tesis

Ver también

Ceisal Redial © REDIAL & CEISAL. Responsabilidad editorial: Araceli García Martín - AECID (Madrid, España),
Jussi Pakkasvirta - Ceisal (Helsinki, Finlandia).
Desarrollo web: Olivier Bertoncello Data Consulting    Alojamiento web: CCIN2P3