loading...
- - -
América Latina Portal Europeo
REDIAL Red Europea de Información y Documentación sobre América Latina
CEISAL Consejo Europeo de Investigaciones Sociales de América Latina
Investigador anterior

GAWRYCKI, Marcin, Florian - investigador (Polonia)

Investigador siguiente
Dr hab. | Uniwersytet Warszawski

Equipo(s):
Institut of Innternational Relations

Datos de contacto

Correo de contacto:

Actividad de enseñanza:
Union Europea - Azia, Africa, America Latina (Unia Europejska - Azja, Afryka, Ameryka Łacińska)
Relaciones internacionales en America Latina (Stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej)
Sistema interamericano (System międzyamerykański)

Temas y palabras claves:
América Latina
Cuba
Relaciones Internacionales
Siglo XX | Siglo XXI

Bibliografía:- Wojna Tysiąca Dni w Kolumbii - czyli współczesny konflikt w perspektywie historycznej, "Ameryka Łacińska" 2005, nr 1;
- Podział cyfrowy, czyli dlaczego Południe nie ma szans na dogonienie Północy. Przypadek Ameryki Łacińskiej, (w:) M. Solarz, Północ wobec Południa, Południe wobec Północy, Warszawa 2005;
- Latynoamerykańska wizja pozimnowojennego porządku międzynarodowego i jej funkcje polityczne, (w:) R. Kuźniar (red.), Porządek międzynarodowy u progu XXI w. Wizje - koncepcje - paradygmaty, Warszawa 2005;
- Globalizacja w służbie antyglobalistów - "zapatyści" i rewolucja informacyjna, (w:) I. Łęcka (red.) Społeczne skutki globalizacji - globalizacja a bezpieczeństwo i zdrowie publiczne, Warszawa 2006;
- Czy Kolumbia to państwo w stanie upadku? (w:) K. Trzciński (red.), Państwo w świecie współczesnym, Warszawa 2006, s.337-352;
- Kryzys stosunków międzyamerykańskich na progu XXI w., "Stosunki Międzynarodowe - International Relations" 2006, t. 33, nr 1-2, s. 167-187;
- Kształtowanie się Południowoamerykańskiej Wspólnoty Narodów, "Studia Międzynarodowe" 2005, nr 1-4 (t.2), s. 151-173.
- Sojusz kubańsko-wenezuelski i jego wpływ na stosunki międzynarodowe w Ameryce Łacińskiej, (w:) E. Haliżak et. al (red.), Stosunki międzynarodowe w XXI w. Księga jubileuszowa z okazji 30-lecia ISM UW, Warszawa 2006, s. 800-821.

Otros latinoamericanistas

Ceisal Redial © REDIAL & CEISAL. Responsabilidad editorial: Araceli García Martín - AECID (Madrid, España),
Jussi Pakkasvirta - Ceisal (Helsinki, Finlandia).
Desarrollo web: Olivier Bertoncello Data Consulting    Alojamiento web: CCIN2P3