loading...
- - -
Latin America European Portal
REDIAL European Network of Information and Documentation on Latin America
CEISAL European Council for Social Research on Latin America
Previous researcher

PÓLYI, Csaba - researcher (Hungría)

Next researcher
Ph.D. | Embajada de Hungría en Brasil | Place of work: Budapest

Economista en Relaciones Internacionales (Universidad Corvinus de Budapest, 1980), Ph.D. en Geografía Social (Instituto de Geografía de la Universidad de Pécs, 2006)

Contact

Contact email:

Address:
H-1027 Budapest, Bem rakpart 47. Hungría privado: 1066 Budapest Weiner Leo 12.

Teaching activity:
Universidad Corvinus de Budapest, Universidad de Pécs, Universidad de Szeged

Other latin americanist activities:
Servicio diplomático en países latinoamericanos

Lines of Research:
imigración internacional, integración latinoamericana, EU-LAC, organizaciones americanas
migración, integración, relaciones interamericanas

Subject and keywords:
South America | Latin America | Central America
Argentina | Bolivia | Brazil | Chile | Mexico | Venezuela
Demography, Population, Migrations | Development, Cooperation | Economy, Companies, Industry | Geography | Relaciones Internacionales
Contemporary period | 20th century | 21st century

Bibliography:"Pólyi, Cs. – Tarrósy, I. (2003): El desarrollo del sistema político de México (A mexikói politikai rendszer fejlődése és a demokratikus fordulat.) in Fischer, F.-Kozma, G.-Lilón, D. (szerk.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis1. kötet, PTE BTK, Pécs, pp. 72-98.

Pólyi, Cs. – Tarrósy, I. (2004): Estados unidos ¿hasta que punto? De vecinos distantes a socios estratégicos – las relaciones bilaterales entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América entre 1982 y 2002 (Mennyire egyesült államok? Távoli szomszédokból stratégiai szövetségesek – az Amerikai Egyesült Államok és a Mexikói Egyesült Államok kétoldalú kapcsolatai 1982 és 2002 között). in Fischer, F.-Kozma, G.-Lilón, D. (szerk.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 2. kötet, PTE BTK, Pécs, pp. 269-284.

Pólyi, Cs. (2004): El tercer Cumbre del ALCUE (Az Európai Unió, Latin-Amerika és a Karib-térség harmadik csúcstalálkozója. )MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest, VKI 84. sz.(www.vki.hu) 4 p.

Pólyi, Cs. (2004): Las causas de la emigración mexicana y sus consecuencias (A mexikói migráció okai és néhány következménye. Kül-Világ, 2004/4. )(www.kul-vilag.hu), Budapest, 36 p.

Pólyi, Cs. (2004): Las relaciones institucionales entre México y la Unión Europeas: resultados y oportunidades perdidas (Mexikó és az Európai Unió intézményes kapcsolatai: eredmények és kihasználatlan lehetőségek). in Fischer, F.-Kozma, G.-Lilón, D. (szerk.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 3. kötet, PTE BTK, Pécs, pp. 111-131.

Pólyi, Cs. (2005): Contribución al analisis de la Ciudad de México desde la perspectiva de la geografía social (Adalékok Mexikóváros társadalomföldrajzi vizsgálatához). in Pirisi, G.-Trócsányi, A. (szerk.): Tanulmányok Tóth Józsefnek a PTE Földtudományok Doktori Iskola hallgatóitól, PTE TTK FI, Pécs, pp. 83-90.

Pólyi, Cs. (2005): Remesas de los emigrantes mexicanos: origen y distribución (A mexikói emigránsok hazautalásai: eredete és felhasználása). in Horváth, Gy. (szerk.): Acta Scientiarum Socialium, Tomus XX. Universitas Kaposvariensis, Kaposvár, pp. 143-149.

Pólyi, Cs. (2006):México: Gran País y Grandes Cuestiones ( Mexikó: Nagy ország-nagy kérdések). The Explorer, II. évf. 1 sz. 2006, pp.54-90.

Pólyi, Cs. (2006): Reflexiones sobre la migración mexicana hacia los Estados Unidos (Gondolatok az USA-ba irányuló mexikói emigrációról). in Fischer, F.-Kozma, G.-Lilón, D. (szerk.): Iberoamericana Quinqueecclesiensis 4. kötet, PTE BTK, Pécs, pp. 533-545.

Pólyi, Cs. (2006): El desarrollo de la política migratoria de la Unión Europea y Hungría (Az európai és a magyar migrációs politika alakulása.) in Bán, T. (felelős kiadó): Jogállam-emberi jogok: program és minőség. Emberi Jogok Magyar Központja Közalapítvány, Acta Humana Studiosorum, Budapest, pp. 127-147.

Pólyi, Cs. (2006): La política de la Unión Europea y Hungría hacia América Latina (Az Európai Unió és Magyarország Latin-Amerika politikája). ACTA HISPANICA SZTE Hispanisztika Tanszék évkönyv, (en proceso de publicación). 18 p.

Pólyi, Cs. (2006): The Challenges of the Migration for the Security Policy (A migráció biztonságpolitikai kihívásai) in Tarrósy, I. (szerk.): Continents-Globalization-Security angol nyelvű tanulmánykötet, Europa Ház, Pécs). 29 p.

Pólyi, Cs (2006): The Mexican Migration to the United States (Az Egyesült Államokba irányuló mexikói migráció), Academic and Applied Research in Military Science, International Journal of Security, Strategic, Defense Studies and Military Technology, Zrinyi Miklós Nemzetvédelmi Egyetem, (en proceso de publicación). 12 p.

Pólyi Cs. (2006): Australia - Tierra de nadie. Migración, economía y cultura. (Ausztrália gazdasági helyzete és a migráció. ) The Explorer II. évfolyam, 3.szám, 2006. pp. 50-55.

Pólyi, Cs. (2006): La cuarta Cumbre de ALCUE (Az Európai Unió, Latin-Amerika és a Karib-térség negyedik csúcstalálkozója), MTA Világgazdasági Kutatóintézet, Budapest, (www.vki.hu). 4 p.

Pólyi, Cs. (2001): Political transition in Hungary and the role of mass media (A politikai átmenet és a sajtó szerepe Magyarországon), Conferencias Los Medios de Comunicación en el Contexto Internacional, Gobierno del Estado de Tlaxcala, Méxikó, Edición Bilingue Español-Inglés, 19 p.

Pólyi, Cs. (2005): Medio año de Hungría en la Unión Europea (Magyarország fél éve az Európai Unióban), in Sberro, S.-Soriano, J.P. (coordinadores) “La Unión Europea, su evolución y relaciones con América Latina y el Mundo”), ITAM, Méxikóváros, pp.47-57.

Nógrádi, Gy. – Pólyi, Cs. – Solymosi, J. (1999): National security and military strategy of the Republic of Hungary. Marshall Center for European Security Studies, Garmisch, Germany, 25 p.


Conferencias:
Pólyi, Cs. (2005): Hungría y la Constitución Europea: Migráción y Demografía (Magyarország és az európai alkotmány: migráció és demográfia). in Diplomado en Instituciones de Derecho Comunitario Europeo, UNAM, Campus ACATLAN, Mexikóváros, en 12 de mayo de 2005.

Pólyi, Cs. (2005): La migración mexicana hacia los Estados Unidos (Az Egyesült Államokba irányuló mexikói kivándorlás). II EncUEntro en Pécs de Investigadores del Mundo Iberoamericano, Coloquio Internacional, Pécs, en 3 de mayo de 2005.

Pólyi, Cs. (2005): La migración Méxicana: causas demográficos (A mexikói emigráció: demográfiai okok). Auditorio del Instituto de Inverstigaciones Económicas y Empresariales de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Ciudad de Morelia, Estado de Michoacan, Mexikó, en 6 de júlio de 2005.

Pólyi, Cs. (2006): La política de la Unión Europea y Hungría hacia América Latina (Az Európai Unió és Magyarország Latin-Amerika-politikája). organizado por la Universidad de Szeged (Facultad Hispanistica del Instituto de Idiomas Neolatinas)en 11 de abril de 2006.
"

Others Latin Americanists

Ceisal Redial © REDIAL & CEISAL. Editorial responsibility: Araceli García Martín - AECID (Madrid, España),
Jussi Pakkasvirta - Ceisal (Helsinki, Finlandia).
Web development: Olivier Bertoncello Data Consulting    Web hosting: CCIN2P3: CCIN2P3