loading...
- - -
Latin America European Portal
REDIAL European Network of Information and Documentation on Latin America
CEISAL European Council for Social Research on Latin America
Previous reference

A construción da identidad e da comunidade portuguesa de Escobar (Arxentina) e a súa relación cos medios de comunicación social

Next reference
Article of journalMoura, Fernando Carlos . A construción da identidad e da comunidade portuguesa de Escobar (Arxentina) e a súa relación cos medios de comunicación social.  / La construcción de la identidad de la comunidad portuguesa de Escobar (Argentina) y su relación con los medios de comunicación social In  A Península Ibérica e os seus migrantes en América  / La península ibérica y sus emigrantes en América Estudos migratorios, 2011 vol. IV no. 1,2 p. 59-84. Keywords:
Argentina
Demography, Population, Migrations
Identidad / Comunicación social / Comunidades portuguesas / Noticia / Diáspora / Migraciones
20th century

Abstract:

O artigo examina como os medios de comunicación que a comunidade portuguesa residente en Arxentina creou, desenvolveu e sustento u durante o século xx axudaron a construír a identidade étnica da comunidade portuguesa asentada no municipio de Escobar, situado na provincia de Bos Aires. Examínanse as correntes migratorias portuguesas, as redes sociais que permitiron a chegada destes inmigrantes, a forma en que se inseriron na sociedade escobariana e como crearon unha rede asociativa e social que Hes permitiu trans[ormárense nunha comunidade. Por último, procúrase determinar se os xornais e programas de radio da comunidade portuguesa no país puideron constituirse nun elemento significativo da (re)construción e (re)negociación da identidade daquela.

Ceisal Redial © REDIAL & CEISAL. Editorial responsibility: Araceli García Martín - AECID (Madrid, España),
Jussi Pakkasvirta - Ceisal (Helsinki, Finlandia).
Web development: Olivier Bertoncello Data Consulting    Web hosting: CCIN2P3: CCIN2P3