loading...
- - -
Latin America European Portal
REDIAL European Network of Information and Documentation on Latin America
CEISAL European Council for Social Research on Latin America
Previous reference

A inmigración zamorana na Arxentina: unha inserción secular

Next reference
Article of journalLippi, Marcela Susana . A inmigración zamorana na Arxentina: unha inserción secular.  / La inmigración zamorana en Argentina: una inseción secular In  A Península Ibérica e os seus migrantes en América  / La península ibérica y sus emigrantes en América Estudos migratorios, 2011 vol. IV no. 1,2 p. 39-58. Keywords:
Argentina
Demography, Population, Migrations
Inmigración zamorana / Inserción en Argentina / Fuentes nominativas / Fuentes orales
20th century

Abstract:

O complexo proceso de inserción dos inmigrantes zamoranos na sociedade arxentina pode realizarse apelando a distinto tipo de fontes. Recorremos aquí aos libros de rexistro do Consulado español de Bos Aires, dado que nos brindan datos claves para estudarmos este colectivo, como a comarca de orixe dos inmigrantes, entre os principais. Con eles, tratamos de establecer as características socio-ocupacionais, as posibles cadeas migratorias actuantes que os tiveron como protagonistas, así como a súa situación xeográfica no territorio de acollemento. Finalmente, completamos a nosa análise con entrevistas realizadas aos propios actores e aos seu s descendentes.

Ceisal Redial © REDIAL & CEISAL. Editorial responsibility: Araceli García Martín - AECID (Madrid, España),
Jussi Pakkasvirta - Ceisal (Helsinki, Finlandia).
Web development: Olivier Bertoncello Data Consulting    Web hosting: CCIN2P3: CCIN2P3